Velkommen

Herværende hjemmeside er en platform for Sønderborg kommunes målrettede arbejde med den nye skolereform på folkeskoleområdet – City of Educational Change and Learning Design.

I skoleåret 2014/2015 udvikles der i Sønderborg kommune blandt 800 lærere og pædagoger et fælles sprog og en fælles begrebsverden med fokus på læringsmålsstyret undervisning. Dette foregår blandt andet gennem to pædagogiske nedslag på hver skole i foråret 2015.

Nedslagene er tilrettelagt af University College Syddanmark i tæt samspil med Sønderborg Kommune.

Målet med nedslagene er at skabe øget sammenhæng i vores fælles tilgang til de lærings- og kompetencemål, der i forlængelse af folkeskolereformen og de forenklede Fælles Mål erstatter de traditionelle fagmål. Opgaven er at skabe et fælles sprog, være i dialog med kolleger om samt afprøve i praksis hvad læringsmålstyret undervisning er.

Forløbet afsluttes ved skoleårets afslutning og temaerne for de to pædagogiske nedslag er:

  • Nedslag 1: Fra undervisningsmål til læringsmål
  • Nedslag 2: Hvad skal vi lære – hvad skal vi lave?

 

Hent evt. den samlede orientering til skolerne som pdf her.